Tổng quan chương trình dạy trẻ tự kỷ tại nhàTheo phân tích của các nhà khoa học, trẻ rối loạn tự kỷ, trẻ khó khăn giao tiếp và trẻ khó thiết lập mối quan hệ xã hội là một nhóm đa dạng với mối quan tâm, sức khỏe và sở thích khác nhau.


Mục đích của tài liệu này là:- Học những điều cơ bản để bắt đầu và hỗ trợ.- Biết cách mà các gia đình khác nhau giải thích những điều cơ bản về chính con cái, gia đình và môi trường ở nhà.- Nhận ra rằng khi bạn theo sau con thì chiến lược trở nên rõ ràng cũng như việc phải theo nguyên tắc phát triển, để giúp trẻ phát triển theo Thang Phát triển Chức năng Cảm xúc (Functional Emotional Developmental Ladder).- Nghe từ rất nhiều bậc phụ huynh mà họ muốn bạn biết rằng không có cách thức chung cho mọi trẻ. Tháng 11 năm 1998, tại buổi Hội thảo liên quan tới hội đồng phát triển và nghiên cứu các rối loạn, Tiến sĩ Stanley Greenspan đã kết luận rằng “… chỉ định duy nhất mở lối ra cho bất cứ trẻ nào là chương trình tốt nhất cho riêng trẻ đó”.- Một chương trình tối ưu cho riêng con của bạn bao gồm những gì được cùng đưa ra ở đây để bạn đối chiếu cho nhu cầu riêng của trẻ, cũng như của hệ thống gia đình và các mối quan hệ. Nâng cao nhận thức của bạn về vấn đề này chính là chìa khoá.


Chúng tôi hiểu những cảm nghĩ ban đầu như thế nào. Chúng ta đều mong muốn có một người hướng dẫn. Chúng tôi sẽ là những người hướng dẫn của các bạn.

SHARE

tuvantretuky.com

THE SON-RISE PROGRAM - "BƯỚC KHỞI ĐẦU TỐT NHẤT CHO PHỤ HUYNH VÀ TRẺ TỰ KỶ".

    Blogger Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét