Toàn bộ nội dung bài trình bày của PGS. TS Nguyễn Minh Đức trong hội nghị Asia vừa qua

CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺ KHUYẾT TẬT VIỆT NAM Nguyễn Đức Minh, Viện KHGDVN 1. Quan điểm, chính sách về tham gia giáo dục hòa ...